Skip to content

Disclaimer

Deze website is eigendom van VAN MARCKE ADVOCATEN. De volledige inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. De informatie die u terugvindt op deze website kan niet worden gereproduceerd zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van VAN MARCKE ADVOCATEN.

Alle gegevens op deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. VAN MARCKE ADVOCATEN levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is, wat niet belet dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. VAN MARCKE ADVOCATEN behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te passen of te verwijderen en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van VAN MARCKE ADVOCATEN. VAN MARCKE ADVOCATEN kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade die iemand zou lijden door zich te baseren op informatie gevonden op deze site.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan VAN MARCKE ADVOCATEN worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om VAN MARCKE ADVOCATEN in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen VAN MARCKE ADVOCATEN en uzelf. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.