Skip to content

VAN MARCKE ADVOCATEN blijft na 23 jaar nog steeds het aanspreekpunt bij uitstek

Sinds 1 september 2018 maken wij deel uit van de balie West-Vlaanderen, waarin de voormalige balies van Kortrijk, Ieper, Veurne en Brugge verenigd zijn.

De advocatuur is de laatste jaren onderhevig aan vele en snel opeenvolgende wijzigingen, zowel op het vlak van wetgeving als op het vlak van de organisatie van ons beroep.

Als team, uw specialisten, uw klankbord, worden wij, VAN MARCKE ADVOCATEN, meer dan ooit uitgedaagd dit van dichtbij op te volgen om u op wie deze wijzigingen ook een impact hebben, zowel in uw dagelijks als professioneel leven hier doorheen te loodsen.

Wij leggen de nadruk dan ook verder op een professionele en doorgedreven adviesverlening en service! Dit doen we onder meer door de versterking van ons team met gespecialiseerde medewerkers en de verdere uitbouw van ons internationaal netwerk LEXLINK.

VAN MARCKE ADVOCATEN blijft na 23 jaar nog steeds het aanspreekpunt bij uitstek waar u kunt op bouwen!

Vallery & Jelle

Nieuwe uitdagingen en versterking van het kantoor in 2018

Na een bewogen 2017 en het grote verlies dat wij geleden hebben, zijn we klaar voor het nieuwe jaar!

VAN MARCKE ADVOCATEN is het jaar geëindigd met een fantastisch team! Elkeen heeft zijn of haar taken binnen het kantoor voor de volle 100 % opgenomen. Zo werd de belofte die we gemaakt hebben om het werk van Claude verder te zetten nagekomen!

Een oprecht woord van dank aan onze medewerkers maar ook aan onze vele trouwe klanten die het geloof in het kantoor behouden hebben.

Wij gaan 2018 dan ook tegemoet vol vertrouwen in de toekomst en als één hecht team dat versterkt wordt met de komst van Sven Staelens die sinds 1 oktober 2015 als advocaat verbonden is aan de Kortrijkse Balie.

Wij zijn blij Sven in ons team te mogen verwelkomen!

Rest ons alleen nog iedereen een geslaagd 2018 toe te wensen!

Vallery & Jelle