Skip to content

Vennootschapsrecht

  • begeleiding bij oprichting vennootschappen
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • werking
  • geschillen tussen aandeelhouders
  • geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders en geschillen tussen bestuurders onderling
  • overnames, fusies en splitsingen

 

Contact: Claude Van Marcke