Skip to content

Administratief recht

  • procedure bij de Raad van State tot vernietiging en schorsing van administratieve beslissingen en bijstand bij geschillen voor de diverse administratieve overheden
  • beroepen tegen toekenning of weigering van bouwvergunningen

 

Contact: Claude Van Marcke