Skip to content

Een huis van vertrouwen

Als middelgroot kantoor, geleid door drie vennoten en met een team van ervaren medewerkers gespecialiseerd in uitlopende materies willen wij voor ons cliënteel een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon zijn voor de diverse problemen waarmee zij geconfronteerd worden.

Zowel in onder andere commercieel recht, sociaal recht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, contractenrecht als familierecht kunnen wij onze cliënten gericht adviseren en bijstaan.

Gezien de know how in de diverse materies en onze nauwe contacten met ons cliënteel kunnen wij kort op de bal spelen en anticiperen op mogelijke problemen.

Het kantoor is dagelijks open van maandag tot donderdag van 8u tot 19u en op vrijdag van 8u tot 18u,  alsook is er steeds permanentie op zaterdagvoormiddag teneinde maximaal bereikbaar te zijn. Indien gewenst is het ook steeds mogelijk een afspraak vast te leggen in ons tweede kantoor te Brugge.

Kortom, ons streefdoel is een huis van vertrouwen te zijn en een continue jarenlange relatie met ons cliënteel te kunnen in stand houden.