Skip to content

Nieuwe uitdagingen en versterking van het kantoor in 2018

Vallery en Jelle

Na een bewogen 2017 en het grote verlies dat wij geleden hebben, zijn we klaar voor het nieuwe jaar!

VAN MARCKE ADVOCATEN is het jaar geëindigd met een fantastisch team! Elkeen heeft zijn of haar taken binnen het kantoor voor de volle 100 % opgenomen. Zo werd de belofte die we gemaakt hebben om het werk van Claude verder te zetten nagekomen!

Een oprecht woord van dank aan onze medewerkers maar ook aan onze vele trouwe klanten die het geloof in het kantoor behouden hebben.

Wij gaan 2018 dan ook tegemoet vol vertrouwen in de toekomst en als één hecht team dat versterkt wordt met de komst van Sven Staelens die sinds 1 oktober 2015 als advocaat verbonden is aan de Kortrijkse Balie.

Wij zijn blij Sven in ons team te mogen verwelkomen!

Rest ons alleen nog iedereen een geslaagd 2018 toe te wensen!

Vallery & Jelle